osoba s největší výškou

Nejvyšší Člověk Na Světě

Zdraví obra: Jak žije nejvyšší člověk na světě?

Gigantizmus a akromegália Gigantizmus a akromegália sú dva pojmy, ktoré sa často spájajú s ľuďmi extrémnej výšky. Aj keď obe súvisia s rastovým hormónom, líšia sa v dobe vzniku a symptómoch. Gigantizmus sa prejavuje nadmerným rastom v detstve a je spôsobený nadprodukciou rastového hormónu pred uzavretím rastových...