Začínáme adventní čas: Příchod svátků roku 2021

Adventni Nedele 2021

Adventní neděle 2021 je bránou do období adventu, které předchází Vánocům. Tento čas láme stereotyp každodennosti a přináší s sebou nejen spoustu radosti, ale také klidu a zamyšlení. V tento den zapalujeme první svíčku na adventním věnci, symbolizující naději. Adventní neděle nás také připomíná důležitost rodiny a blízkých lidí v našem životě. Je to oblíbený čas plný tradic a zvláštní atmosféry, která nás doprovází celý prosinec.

Co je advent

Advent je doba očekávání a přípravy na Vánoce. V křesťanské tradici symbolizuje čtyři adventní neděle blížící se příchod Ježíše Krista na svět. První adventní neděle, která připadá na 28. listopadu 2021, zahajuje tuto obdobu a připomíná nám důležitost úspornosti, pokoje a společenství v našich životech. V tento den se také začínají rozsvěcet adventní věnce, které nás provází celou touto dobu, a symbolicky vyjadřují hořící naději. Adventní období nás tedy nabádá k zamyšlení nad tím, jak můžeme být lepšími lidmi a jak můžeme pomoci ostatním v potřebě.

Historie adventu

Historie adventu sahá až do 4. století, kdy se začalo slavit čtyři týdny před Vánoci jako dobu očekávání příchodu Ježíše Krista na Zemi. Původně se adventní doba spojovala s obdobím půstu, během kterého věřící pomalu ale jistě připravovali své tělo i duši na Velkou noc. Následně se tradiční prvky adventu, jako je vánoční výzdoba, vypalování svíček na korunách nebo poslouchání koled, začaly objevovat v celé Evropě. Po mnoha staletích máme nyní první neděli adventu 2021 a nadále pokračujeme ve víře a tradici starých duchovních praktik.

Význam adventu v křesťanské tradici

Advent je období, které předchází Vánocům a v křesťanské tradici hraje důležitou roli. Zahrnuje čtyři neděle před Štědrým dnem, kdy se připravujeme na narození Ježíše Krista. Každá adventní neděle má své specifické poselství a symboliku. První adventní neděle znamená začátek nového církevního roku a připomíná nám očekávání Boha, který se stane člověkem. Tento den také symbolizuje naději, kterou do našich životů vnáší Kristus. Pro křesťany je advent čas zpomalení a vnitřního klidu, kdy se snaží být co nejvíc v souladu s Bohem a tíhnou ke sdílení radosti i pomoci ostatním. Advent tak nabádá k introspekci, pokání a očištění duše pro setkání s Ježíšem Kristem.

Adventní neděle v roce 2021

Adventní neděle v roce 2021 je den plný očekávání a naděje. Tento první adventní den nás připravuje na příchod vánočního období a na setkání s rodinou a přáteli. V tento den se také tradičně zapaluje první svíčka na adventním věnci, symbolicky značící nadcházející světlo Ježíše Krista. Adventní neděle nám nabízí možnost zpomalit tempo a uvědomit si důležitost jednotlivých okamžiků v životě. Tento den nás přivádí k zamyšlením nad tím, co je pro nás skutečně důležité, abychom mohli užít si vánoční atmosféru naplno.

Symbolika adventních svíček

Symbolika adventních svíček je téměř stejně důležitá jako samotný advent. Každou neděli adventu zapalujeme další svíčku, což symbolizuje postupné přibližování se k Vánocům a také očekávání narození Ježíše Krista. První adventní neděle 2021 je spojena s první svíčkou, která se nazývá naděje. Ta znamená očekávání a víru v to, že se brzy setkáme s novými radostmi a oslavami v našem životě. Adventní svíce nás tak v tomto čase provází do celého prosince a pomáhají nám udržet si očekávání a naději, kterou přinášejí blízké Vánoce.

Tradiční adventní zvyky

Tradiční adventní zvyky jsou nedílnou součástí vánočního období a každoročně se těší velké oblibě mezi lidmi. Advent, což je čtyřtýdenní předvánoční období, slouží jako připravení na narození Ježíše Krista. Jedním z nejznámějších tradičních zvyků v adventu je rozsvícení adventních svíců. Na každou neděli připadá jedna svíce, a tak se postupně rozzáří celý adventní věnec.

Dalším tradičním zvykem bývá kladení vánočních ozdob a zdobení stromku. Domy i veřejné prostory jsou zdobeny svítícím řetězy a světélky, které navozují vánoční atmosféru. Krom toho se také tradičně peče cukroví a vánočka, které si lidé užívají s rodinou a přáteli.

Advent také přináší různé akce a programy po celém Česku. Lidé mohou navštívit vánoční trhy plné rukodělných dárků, ochutnat tradiční vánoční dobroty nebo si poslechnout koncert vánoční hudby.

Na první advent 2021 se tedy můžeme těšit na rozsvícení první svíce a započetí předvánočního období plného tradičních zvyků a akcí.

Adventní věnec

Adventní věnec je tradiční symbol připravující nás na Vánoce. Skládá se z čtyř svíček, které symbolizují čtyři neděle adventu, a zeleného ozdoby, která představuje věčný život. Každou adventní neděli se zapaluje jedna další svíčka a celý věnec tak postupně rozsvěcuje místnost i naši mysl na blížící se slavnostné období. V tento den se lidé tradičně scházeli k modlitbám a setkáním s rodinou, aby si uvědomili skutečný smysl Vánoc a uvítali Ježíše Krista do svých srdcí. Adventní neděle v roce 2021 bude tedy znamením začátku adventu a připomínkou důležitosti očekávání, naděje a hodnot snadného rodinného spojení.

Adventní kalendáře a jejich význam

Adventní kalendáře jsou tradičním prvkem předvánoční atmosféry a pro mnoho lidí představují neodmyslitelnou součást přípravy na Vánoce. Tyto kalendáře mají význam nejen z estetického hlediska, ale také z pohledu duchovního poselství. První adventní neděle v roce 2021 nás připomíná, že se blíží čas očekávání narození Ježíše Krista. Adventní kalendář může být pomocným nástrojem, který nám každý den poskytne inspiraci a naladí naši mysl na tuto zvláštní dobu roku. Skrze adventní kalendáře můžeme také rozvíjet naši kreativitu a poznat nové techniky zdobení a tvorby vánočních ozdob. Tento symbolický význam adventu by neměl být opomenut, protože právě tento čas by měl být vnímán jako období radosti, naděje a lásky, které si zaslouží naše plné nasazení i v hektickém světě moderní doby.

Příprava na Vánoce během adventu

Příprava na Vánoce během adventu je pro mnoho lidí velmi důležitá a tradiční část roku. První neděle adventu, která připadne na 28. listopadu 2021, znamená začátek období očekávání a příprav na nejkrásnější svátky roku. Během adventu často lidé zdobí své domovy vánočními motivy, pečou cukroví, kupují dárky pro své blízké a také se snaží najít trochu klidu a pokoje v hektickém tempu každodenního života. Mnozí využívají adventních nedělí k tomu, aby se zastavili a zamysleli se nad tím, co je pro ně skutečně důležité v životě. Advent je také spojen s mnoha tradičními akcemi jako jsou vánoční trhy, koncerty nebo besídka u vánočního stromku. Pro mnoho lidí je advent nejkrásnějším obdobím v roce plným radosti, naděje a lásky.

Adventní písně a koledy

Adventní období je neodmyslitelně spojeno s celou řadou písní a koled, které dodávají význam této krásné předvánoční doby. Ve chvíli, kdy se blíží první adventní neděle roku 2021, začínají se zpíváním adventních písní a koled připravovat rodiny, školy i církevní sbory.

Mezi nejznámější adventní písni patří např. "Narodil se Kristus Pán", "Přichází čas radosti", "Andělům loučení" nebo "Jsi má láska, můj Spasitel". Tyto písničky mají nejen krásné melodie a texty plné naděje a očekávání, ale také nám připomínají hluboký smysl adventu - přicházející přibližujícím se narozením Ježíše Krista.

Kromě adventních písni patří mezi oblíbené koledy i známé vánoční skladby jako "Tichá noc", "Carol of the Bells" nebo "Veselé Vánoce". Tyto skladby nám pomohou procítit atmosféru uklidňujícím se tónem přinášejícím klid a mír.

Adventní písni a koledy jsou tedy důležitou součástí předvánočního období a každým zpěvem nás přibližují k radosti, naději a víře.

Adventní trhy a jarmarky

Adventní trhy a jarmarky jsou nedílnou součástí adventního období a některé z nich už tradičně otevírají v první adventní neděli. Pro mnoho lidí je toto období nejenom příležitost k nakupování vánočních dárků, ale také k prožitku vánoční atmosféry s vůní tradičních koření, medoviny a punče. Adventní trhy nabízejí široký sortiment ručně vyrobených ozdob, různých pochoutek a dalších produktů typických pro tuto dobu roku. Návštěva adventních trhů se stává populárním rodinným zvykem, který navíc často doplňují koncerty, divadelní vystoupení nebo jiné kulturní akce. V roce 2021 bude první adventní neděle připadat na 28. listopadu a s tímto datem začínají i adventní trhy a jarmarky po celé zemi.

Adventní atmosféra ve městech a domech

První adventní neděle 2021 se blíží a s ní přichází do našich měst a domů úžasná atmosféra. V ulicích se rozsvěcují vánoční světla, na náměstích se staví stánky s tradičními cukrovím a punčem, a všude se objevuje vůně skořice a vanilky. Advent je časem očekávání a připravenosti na Vánoce, který nás vtahuje do tajemného světa sněhuláků, zvonků a dárků. Ve chvílích klidu si mnozí užívají adventu doma, zdobí stromeček nebo pečou vánoční cukroví. Celková atmosféra je plná radosti, pohody a naděje na lepší zítřky. Adventní neděle 2021 tedy slibuje být opět magickým okamžikem pro všechny milovníky Vánoc.

V adventu vždy začínáme s očekáváním a nadějí. První adventní neděle v roce 2021 nás utvrzuje v tom, že se blíží čas Vánoc. Je to doba, kdy si uvědomujeme důležitost rodiny a přátelství, ale také dobrotivosti a laskavosti. Adventní čas nám dává šanci zamyslet se nad tím, co je opravdu důležité v našich životech a jak můžeme být lepšími lidmi pro sebe i pro druhé. Takže nezapomeňme si uchovat tuto naději a radost po celý adventní čas a nejen na první neděli!

Publikováno: 12. 08. 2023

Kategorie: svátky

Autor: Petra Sládková

Tagy: adventni nedele 2021 | první neděle adventu v roce 2021