Zdraví obra: Jak žije nejvyšší člověk na světě?

Nejvyšší Člověk Na Světě

Gigantizmus a akromegália

Gigantizmus a akromegália sú dva pojmy, ktoré sa často spájajú s ľuďmi extrémnej výšky. Aj keď obe súvisia s rastovým hormónom, líšia sa v dobe vzniku a symptómoch. Gigantizmus sa prejavuje nadmerným rastom v detstve a je spôsobený nadprodukciou rastového hormónu pred uzavretím rastových štrbín. Výsledkom je abnormálne vysoký vzrast, často presahujúci 240 cm. Akromegália sa naopak vyvíja v dospelosti, kedy sú rastové štrbiny už uzavreté. Nadprodukcia rastového hormónu v tomto prípade vedie k zhrubnutiu kostí, najmä rúk, nôh a tváre. Ľudia s akromegáliou majú často zväčšený nos, jazyk a čeľusť.

Najvyšší človek na svete, Robert Wadlow, trpel gigantizmom. Jeho výška dosiahla neuveriteľných 272 cm. Aj keď jeho výška vzbudzovala pozornosť, gigantizmus mu priniesol aj zdravotné komplikácie, ktoré viedli k jeho predčasnej smrti vo veku 22 rokov. Je dôležité si uvedomiť, že extrémna výška nie je len otázkou vzhľadu, ale často aj prejavom hormonálnej nerovnováhy, ktorá si vyžaduje lekársku starostlivosť.

Hormonální nerovnováha

U osob s extrémní výškou, jako je tomu u nejvyššího člověka na světě, hraje hormonální nerovnováha často klíčovou roli. Konkrétně se jedná o hormon růstu, somatotropin, který je produkován v hypofýze. U těchto jedinců dochází k nadprodukci tohoto hormonu, a to buď v důsledku benigního nádoru hypofýzy (adenomu), nebo vzácněji kvůli genetické predispozici. Nadměrné množství somatotropinu v krvi pak vede k nepřetržitému růstu kostí a tkání i po dosažení běžné dospělosti. To má za následek gigantismus, tedy nadměrný vzrůst, který s sebou nese řadu zdravotních komplikací. Kromě zjevných problémů s mobilitou a pohybovým aparátem hrozí i srdeční selhání, cukrovka, spánková apnoe a další. Léčba spočívá v operativním odstranění nádoru hypofýzy, případně v medikamentózní terapii, která má za cíl snížit produkci růstového hormonu.

Vliv na klouby a kosti

Extrémní výška, ať už u nejvyššího člověka na světě nebo u osob s gigantismem, s sebou přináší značnou zátěž pro klouby a kosti. Lidské tělo je stavěné na určitou výšku a proporce a nadměrná výška klade na pohybový aparát enormní nároky. Klouby, zejména kolenní, kyčelní a páteř, jsou vystaveny nadměrnému tlaku a opotřebení. To může vést k chronické bolesti, zánětům, artróze a omezené pohyblivosti. Kosti u osob s extrémní výškou jsou delší a tenčí, což je činí náchylnějšími k frakturám. Léčba těchto problémů je složitá a často vyžaduje kombinaci léků, fyzioterapie a v některých případech i chirurgických zákroků. I přes pokroky v medicíně zůstává extrémní výška celoživotní výzvou z hlediska zdraví kloubů a kostí.

Kardiovaskulární problémy

Extrémní výška, ať už u nejvyššího člověka na světě nebo u jiných osob s gigantismem, často jde ruku v ruce se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních problémů. Srdce, i když zvětšené, musí pracovat usilovněji, aby dokázalo pumpovat krev do všech částí neúměrně vysokého těla. To klade enormní zátěž na celý kardiovaskulární systém.

U osob s gigantismem je tak zvýšené riziko srdečního selhání, arytmie, ale i dalších komplikací jako je vysoký krevní tlak nebo aneurysma aorty. Aneurysma, tedy oslabení aorty, představuje pro osoby s gigantismem obzvláště závažné riziko, jelikož jejich aorta je již tak namáhána větším objemem krve.

Právě kardiovaskulární komplikace patří mezi nejčastější příčiny úmrtí u osob s gigantismem. Pravidelné lékařské kontroly a sledování kardiovaskulárního zdraví jsou proto pro tyto jedince naprosto klíčové.

Rizika během operace

U osob s extrémní výškou, jako byl například nejvyšší člověk na světě Robert Wadlow, existují specifická rizika spojená s chirurgickými zákroky. Jejich neobvyklá anatomie představuje pro chirurgy značné výzvy. Operace vyžadují delší čas a jsou technicky náročnější kvůli velikosti pacienta a jeho orgánů. Anestezie u osob s gigantismem je také komplikovanější. Dávkování léků musí být upraveno s ohledem na jejich abnormální tělesnou konstituci a existuje vyšší riziko komplikací, jako jsou potíže s dýcháním a srdeční arytmie. Další hrozbou jsou pooperační komplikace. Osoby s gigantismem mají zvýšené riziko infekcí, špatného hojení ran a nadměrného krvácení. Jejich kosti a klouby jsou navíc často oslabené a náchylnější k poškození během operace. Všechny tyto faktory zdůrazňují nutnost specializované péče a zkušeného lékařského týmu při provádění jakéhokoli chirurgického zákroku u osob s extrémní výškou.

Být nejvyšším člověkem na světě není jen o centimetrech, ale o tom, jak nesete tíhu všech těch pohledů upřených vzhůru.

Eliška Nováková

Očekávaná délka života

Obecně platí, že osoby s gigantismem nebo akromegalií, stavy, které způsobují nadměrný růst, se potýkají s kratší průměrnou délkou života. To je způsobeno řadou zdravotních komplikací, které s extrémní výškou souvisejí. Srdce a další orgány jsou namáhány, aby zásobovaly krví a živinami neúměrně velké tělo. Často se vyskytují srdeční choroby, cukrovka, artritida a problémy s páteří. Navíc je zde zvýšené riziko vzniku některých typů rakoviny.

Vlastnost Nejvyšší muž světa (historicky) Průměrný muž (Česká republika)
Jméno Robert Wadlow N/A
Výška 272 cm 180 cm
Rok narození 1918 N/A

I když neexistuje žádný univerzální vzorec, historické údaje o lidech s největší výškou ukazují, že se jen zřídka dožívají vysokého věku. Například Robert Wadlow, oficiálně nejvyšší člověk v historii, zemřel ve věku 22 let na komplikace způsobené infekcí. Jeho výška, neuvěřitelných 272 cm, kladla enormní nároky na jeho organismus. Podobně i další jedinci s extrémní výškou se potýkali se zdravotními problémy a nedožili se průměrného věku.

Je důležité si uvědomit, že každý případ je individuální a pokroky v medicíně dnes umožňují lépe zvládat některé zdravotní problémy spojené s gigantismem. Nicméně extrémní výška i nadále představuje značnou zátěž pro organismus a ovlivňuje délku a kvalitu života.

Psychické dopady gigantizmu

Život s extrémní výškou, ať už se jedná o nejvyššího člověka na světě nebo osobu s největší výškou v dané době, s sebou přináší specifické psychické výzvy. Neustálá pozornost okolí, zvědavé pohledy a komentáře mohou vést k pocitům izolace a odlišnosti. Tito lidé se často potýkají s obtížemi v běžných sociálních interakcích, jelikož jejich výška narušuje běžnou dynamiku komunikace. Pocit „jinakosti“ může vést k nízkému sebevědomí, úzkostem a depresím. Mnoho z nich se potýká s fyzickými komplikacemi spojenými s gigantismem, což má nezanedbatelný dopad na jejich psychiku. Bolest, omezená mobilita a závislost na pomoci druhých mohou vést k frustraci, bezmoci a smutku. Je důležité si uvědomit, že psychické zdraví je u osob s gigantismem stejně důležité jako to fyzické. Empatie, respekt a pochopení ze strany okolí jsou klíčové pro to, aby tito lidé mohli žít plnohodnotný a spokojený život.

Výzvy každodenního života

Pro osoby s extrémní výškou, jako byl nejvyšší člověk na světě Robert Wadlow (272 cm) nebo aktuálně Sultan Kösen (251 cm), představuje každodenní život řadu jedinečných výzev. Pohyb v prostředí uzpůsobeném průměrné výšce je komplikovaný. Narážení hlavou do zárubní, nedostupnost veřejné dopravy a hledání oblečení a obuvi ve správné velikosti jsou jen špičkou ledovce. Dlouhé končetiny kladou enormní nároky na kardiovaskulární systém a často vedou k bolestem zad, kloubů a problémům s rovnováhou. I zdánlivě banální úkony, jako je vaření, hygiena nebo řízení auta, vyžadují speciální úpravy a pomůcky. Sociální interakce mohou být také náročné. Zvýšená pozornost okolí, zvědavé pohledy a netaktní otázky mohou vést k pocitům izolace a frustrace. I přes tyto překážky se mnoho vysokých lidí snaží žít plnohodnotný život, nacházet si přátele, budovat kariéru a užívat si koníčky. Jejich příběhy jsou důkazem lidské odolnosti a schopnosti adaptace i v nelehkých podmínkách.

Publikováno: 07. 07. 2024

Kategorie: Zdraví

Autor: Vendula Kovářová

Tagy: nejvyšší člověk na světě | osoba s největší výškou