Zkouška osudu: Pátek třináctého - Den plný nevěry, překvapení a záhad

Pátek Třináctého

Pátek třináctého je pro mnoho lidí označován za den, který nese negativní energii a přináší špatné věštby. Ovšem pro jiné je to jen další běžný den v kalendáři. Tento fenomén se týká především zemí evropské kultury a svůj původ má v náboženských představách a pověrách. V této části se podíváme na historii pátku třináctého a jak se tento den v průběhu let proměnil v symbol neštěstí.

Historie pátku třináctého

Historie pátku třináctého sahá až do středověku. Tento den získal pověst nešťastného dne v roce 1307, kdy byli vpádem krále Filipa IV. do Francie zatčeni a následně popraveni členové řádu templářů. Templáři byli obviňování z různých herezí a zpronevěry, které však nikdy nebyly prokázány. V tomto okamžiku začali lidé spojovat ten nešťastný pátek s touto událostí a postupně se šířila víra, že právě tento den je plný smůly a nepříjemností. Dnes se tento den stále považuje za jeden z nejnešťastnějších dnů v roce a jsou s ním spojeny různé pověry a tradice po celém světě.

Příklady pověr spojených s pátkem třináctého

Pátek třináctého je pro mnoho lidí symbolem nešťastného dne, spojeného s negativními událostmi a smůlou. Existuje celá řada pověr a mýtů spojených s tímto datem. Například se tvrdí, že pokud v tento den projdete pod žebříkem, budete mít smůlu. Stejně tak se zdržujte od rozbití zrcadla, protože to by mohlo přivolat sedmiletou smůlu. Další pověrou je, že pokud v pátek třináctého hledáte nový začátek nebo podepisujete důležité dokumenty, špatně dopadnou a budete litovat své volby. Tyto pověry jsou však spíše produktem kolektivní mysli než faktických důkazů o zvýšeném riziku během tohoto dne.

Původ a vývoj tohoto povědomí

Pátek třináctého je již dlouho považován za den, který přináší zlé štěstí a neštěstí. O jeho původu a historii existuje mnoho teorií a legend. Některé zdroje sahají až do středověku, kdy byla tento den spojován s křivdami a utrpením Ježíše Krista při ukřižování. Další zdroje uvádějí souvislost s římskou mytologií, konkrétně s bohem smrti jménem tyčonos - ten prý vždycky navštíví jen 13 hostů najednou.

Později se tento den začal spojovat s čarodějnictvím a čarodějnicemi, kteří mnohdy byli obviněni ze špatného ovlivňování lidí právě v pátek třináctého. To dalo tomuto dni nadpřirozený náboj.

S postupujícím časem se vytvořilo i povědomí o tom, že pátek třináctého je den plný nehod, katastrof a různých nešťastných událostí. Tento stereotyp se promítal například do populární kultury - např. v hororových filmech či knihách.

Přestože samozřejmě neexistuje žádný důkaz o tom, že by se skutečně jednalo o den s nějakou nadpřirozenou silou, povědomí o tomto dni přetrvalo a dodnes se ho mnozí lidé obávají.

Pátek třináctého ve světě

Pátek třináctého se v mnoha zemích světa považuje za nešťastný den. Tato víra má kořeny již v dávných dobách, kdy byl 13. den v měsíci spojován s neštěstím a 6. den v týdnu (pátek) byl označován jako den smůly. Přestože se podle statistik nic zvláštního během pátku třináctého nestane, mnozí lidé stále dodržují různé rituály, aby vyhnali smůlu.

V některých zemích se dokonce lidé bojí vykonávat běžné činnosti jako vstupovat pod žebřík, překračovat ulici nebo stavět nový dům právě během tohoto dne. V USA a Kanadě jsou filmy s názvem "Pátek třináctého" populární už od sedmdesátých let a i přesto, že jsou to hororové snímky, staly se symbolem tohoto nešťastného dne.

Nicméně existují také lidé, kteří si pátek třináctého oblíbili a považují ho za šťastný den. Například ve Finsku je tento den naopak považován za štěstí a tamní loterie dokonce pořádají speciální tahy právě v pátek třináctého.

Ať už je to pro vás den nešťastný nebo šťastný, pátek třináctého se stále považuje za zajímavou kulturní tradici, kterou lidé na celém světě dodržují.

Pátek třináctého v české kultuře

Pátek třináctého je v české kultuře a pověrách tradičně spojován s nesnázemi a neštěstím. V lidovém podání se říká, že na tento den se vyplatí zůstat doma, aby člověk nebyl postižen nešťastím. Dnes však mnoho lidí nad tuto předsudkovost už nepřemýšlí a spíše si pátek třináctého berou jako jakousi kuriozitu. Přesto se ale stále objevují různé kalendářní algoritmy, které mají odhalit, kdy další pátek třináctého přijde, což dokazuje jeho stálou pozornost v českém folklóru.

Význam pátku třináctého v moderním světě

Pátek třináctého - den plný pověr a strachu. Ačkoli se jedná o dva vcelku nevinné pojmy, spojení těchto dvou dnů vyvolává u mnoha lidí neblahé asociace. V moderním světě je pátek třináctého považován za nešťastný den, kdy hrozí více nehod a špatných událostí.

Podle statistik jsou v tento den v průměru čtyři procenta více dopravních nehod, což mnozí přisuzují právě pověrám spojeným s tímto dnem. Lidé se obvykle snaží být v této den opatrnější a vyhýbat se jakémukoliv riziku, aby neprožili nic zlého.

Přestože se jedná o spíše absurdní zvyk, mnozí lidé stále dodržují tradiční úskoky na ochranu před neštěstím. Mezi nejznámější patří například nošení obráceného jablka nebo nesení amuletu.

Nicméně existuje také skupina lidí, kteří pátek třináctého považují za šťastný den a dokonce si ho aktivně volí pro svatby či jiné důležité akce. Pro ně je tento den prostě jen další z mnoha dnů v kalendáři, bez zvláštního významu.

V každém případě je pátek třináctého zajímavým fenoménem, který dokazuje sílu pověr a zvyků i v moderním světě.

Jak se vyrovnat s obavami spojenými s pátkem třináctého

Pátek třináctého může být pro některé lidi zdrojem úzkosti a strachu. Existuje dokonce i termín pro tento druh obav – paraskevidekatriafobie. Pokud se s touto obavou potýkáte, můžete vyzkoušet několik tipů, jak zvládnout tento den klidněji. Zapomeňte na negativní předsudky spojené s tímto datem a zaměřte se na pozitivní momenty dne. Přemýšlejte o příležitostech, které by se vám mohly nabídnout a co byste mohli udělat pro to, abyste si pátek třináctého užili. Vytvořte si seznam činností, které vás uklidní a odvedou vaši pozornost od negativních myšlenek spojených s tímto datem. Ať už je to meditace, jóga, relaxační koupel nebo setkání s přáteli – najděte si svůj způsob, jak zvládnout tento den bez stresu a obav.

Zajímavosti o pátku třináctého

Pátek třináctého je pro mnoho lidí symbolem nepřízně a špatného štěstí. Nicméně, existuje mnoho zajímavostí a pověr spojených s tímto dnem.

Například v evropské kultuře se pátek třináctého stal symbolem neštěstí díky biblickému příběhu o Poslední večeři, kde bylo 13 hostů u stolu (včetně zrádce Judáše), a toto setkání se konalo ve čtvrtek večer před Ježíšovou smrtí na kříži v pátek.

Další zajímavost spojená s pátkem třináctého zahrnuje fakt, že někteří lidé trpí fobií zvanou triskaidekafobie – strach ze čísla 13, zatímco jiným lidem vadí samotný pátek třináctého jako den. Vzhledem k tomu, že se tento den objevuje asi jednou nebo dvakrát ročně, někteří vlastenci používají tento den jako přibližné datum pro svatbu nebo jiné osudové akce speciálně kvůli této povaze.

Zajímavost také spočívá v tom, že za celosvětovou popularizacii tohoto dne vděčíme slavnému hororovému filmu z roku 1980 „Pátek třináctého“, který se stal kultovním a navždy zůstal spojen s tímto dnem.

Celkově lze říci, že pátek třináctého je fascinujícím dnem plným pověr a znaků, ať už jsou skutečné nebo ne.

Celkově je pátek třináctého vnímán jako nešťastný den, plný různých pověr a nesnází. Ačkoli se jedná o převzatou kulturu z jiných zemí, stále má mnoho vlivu na českou společnost. Někteří lidé se mu snaží vyhýbat, jiní ho prožívají jako každý jiný den. Přesto bychom neměli zapomínat, že všechny dny jsou stejně důležité a neovlivňuje je ani toto datum. Pátek třináctého by mohl být dobrou připomínkou, abychom se nenechali ovlivnit prostředím a svými myšlenkami si nerozbili štěstí na kousky.

Publikováno: 16. 10. 2023

Kategorie: svátky

Autor: Viktorie Nováková

Tagy: pátek třináctého | den