Úleva od bolesti s Algifen kapkami

Algifen Kapky

Co jsou Algifen kapky?

Algifen kapky jsou volně prodejné léčivo proti bolesti, které obsahuje ibuprofen v tekuté formě. Ibuprofen patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto léky fungují tak, že blokují tvorbu látek v těle, které způsobují bolest a zánět. Algifen kapky se používají k úlevě od mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti zad, bolesti svalů, bolesti při menstruaci a horečka. Kapky jsou určeny pro dospělé a děti od 3 měsíců věku. Dávkování se liší v závislosti na věku a hmotnosti pacienta. Je důležité dodržovat pokyny lékaře nebo lékárníka a nepřekračovat doporučenou dávku. Algifen kapky by se neměly užívat déle než 10 dní bez porady s lékařem. Mezi možné nežádoucí účinky patří zažívací potíže, jako je nevolnost, zvracení, pálení žáhy a průjem. Pokud se u vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Účinná látka a její působení

Algifen kapky obsahují jako účinnou látku ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto léky účinkují tak, že blokují tvorbu látek, které v našem těle způsobují bolest a zánět.

Ibuprofen v Algifenu tlumí bolest různého původu, jako je bolest hlavy, zubů, zad, svalů a kloubů. Pomáhá také snižovat horečku a zmírňovat zánět. Díky své tekuté formě se ibuprofen z kapek rychle vstřebává do krevního oběhu, a proto se jeho účinek dostavuje již krátce po užití. Důležité je dodržovat doporučené dávkování uvedené v příbalovém letáku nebo doporučené lékařem.

Kdy se Algifen kapky používají?

Algifen kapky se užívají k úlevě od mírné až středně silné bolesti různého původu. Pomáhají tlumit bolest hlavy, zubů, zad, svalů a kloubů. Jsou vhodné i při bolestech menstruačních, po úrazech a při horečnatých stavech. Obsahují ibuprofen, který patří mezi nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Ibuprofen tlumí bolest a zánět v organismu. Algifen kapky jsou určeny pro dospělé a děti od 3 měsíců věku s hmotností nad 5 kg. Dávkování se liší podle věku a hmotnosti pacienta. Před použitím si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták a řiďte se pokyny lékaře nebo lékárníka. Algifen kapky by se neměly užívat déle než 3 dny bez porady s lékařem.

Dávkování a způsob užívání

Algifen kapky jsou určeny k perorálnímu podání. Kapky se nakapají do sklenice s vodou a ihned se vypijí. Nepřekračujte doporučené dávkování. Pokud si nejste jistí, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající nad 12 let: Obvyklá dávka je 20 kapek (což odpovídá 1 g ibuprofenu) až 4krát denně dle potřeby ke zmírnění bolesti. Mezi jednotlivými dávkami by měl být odstup alespoň 4 hodiny. Maximální denní dávka je 80 kapek (což odpovídá 4 g ibuprofenu).

Děti od 3 měsíců do 12 let: Dávkování se u dětí řídí jejich tělesnou hmotností. Vždy dodržujte dávkování předepsané lékařem. Obvyklá dávka se pohybuje v rozmezí 20–30 mg ibuprofenu na kilogram tělesné hmotnosti denně, rozděleně do 3 až 4 dávek.

Starší pacienti: U starších pacientů může být nutné snížení dávky. Poraďte se se svým lékařem.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin: U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin může být nutné snížení dávky. Poraďte se se svým lékařem.

Algifen kapky by se neměly užívat déle než 10 dní bez porady s lékařem. Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte lékařskou pomoc.

Možné nežádoucí účinky

Algifen kapky, stejně jako všechny léky, mohou mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je důležité si uvědomit, že se jedná o léčivo proti bolesti, a proto by mělo být užíváno s opatrností a pouze podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Mezi časté nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, bolest břicha, zácpa a průjem. Tyto účinky jsou obvykle mírné a samy odezní. Pokud přetrvávají nebo se zhoršují, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Vzácněji se mohou vyskytnout závažnější nežádoucí účinky, jako jsou alergické reakce, kožní vyrážky, svědění, otoky obličeje, rtů, jazyka nebo krku, potíže s dýcháním, závratě, zrychlený tep, krvácení do žaludku nebo střev. Pokud se u vás vyskytne jakýkoli z těchto nežádoucích účinků, okamžitě přestaňte Algifen kapky užívat a vyhledejte lékařskou pomoc. Je důležité si uvědomit, že toto není úplný seznam všech možných nežádoucích účinků. Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Kdy se Algifen kapky nesmí užívat?

Algifen kapky se nesmí užívat, pokud jste alergičtí na léčivou látku metamizol sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. To platí i v případě, že jste v minulosti zaznamenali alergickou reakci na jiná léčiva proti bolesti, jako je paracetamol, ibuprofen nebo diklofenak. Dále se Algifen kapky nesmí používat při těžkém jaterním nebo ledvinovém selhání, poruchách krvetvorby, akutní intermitentní porfyrii a v posledním trimestru těhotenství. Užívání Algifen kapek se také nedoporučuje dětem do 3 měsíců věku nebo s tělesnou hmotností nižší než 5 kg. Pokud si nejste jisti, zda jsou Algifen kapky pro vás vhodné, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Je důležité informovat lékaře o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích volně prodejných, doplňcích stravy a bylinných přípravcích.

Algifen kapky, tichý přítel v nouzi, když bolest svírá a svět se hroutí.

Eliška Dvořáková

Interakce s jinými léky

Algifen kapky obsahují ibuprofen, což je nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID) používané k úlevě od bolesti a snížení horečky. Ibuprofen může interagovat s některými dalšími léky, proto je důležité informovat svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, včetně léků na předpis, volně prodejných léků, vitamínů a bylinných doplňků.

Vlastnost Algifen kapky Paralen tablety
Účinná látka Ibuprofen Paracetamol
Forma Kapky Tablety
Vhodné pro děti Ano (od 3 měsíců) Ano (od 20 kg)

Zde je několik příkladů léků, které mohou interagovat s ibuprofenem:

Léky na ředění krve, jako je warfarin (Coumadin)

Léky na vysoký krevní tlak

Diuretika (léky na odvodnění)

Lithium

Methotrexát

Cyklosporin

Některé antidepresiva, jako jsou SSRI (např. sertralin, fluoxetin)

Kortikosteroidy

Užívání ibuprofenu s těmito léky může zvýšit riziko nežádoucích účinků, jako je krvácení, žaludeční vředy, nebo problémy s ledvinami.

Vždy se řiďte pokyny svého lékaře ohledně dávkování a délky léčby ibuprofenem. Neužívejte více kapek, než je doporučeno. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně interakcí s jinými léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Uchovávání a dostupnost léku

Algifen kapky by měly být uchovávány v původním obalu při teplotě do 25 °C, mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte Algifen kapky po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Pamatujte, že Algifen kapky, stejně jako všechny léky proti bolesti, by měly být užívány pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné a v souladu s doporučením lékaře nebo lékárníka. Samoléčba může být nebezpečná.

Publikováno: 08. 07. 2024

Kategorie: Zdraví

Autor: Petra Sládková

Tagy: algifen kapky | léčivo proti bolesti