tradice

Svatek Natalie

Natalie - Překrásná tradice, která oživuje svátky

Svátek Natalie je významnou tradicí, která slaví jméno svaté Nataly, patronky chudých a utlačovaných. Tento svátek připadá na 27. července a v mnoha zemích se na něj klade velký důraz. Lidé oslavují jména Nataly, Nataši či Natálie prostřednictvím různých tradic a zvyklostí, jako jsou například slavnostní...