Veselé Vánoce: Anglický vánoční pozdrav, který oslavuje svátky!

Merry Christmas

Vánoce jsou svátky, které slavíme po celém světě. V anglicky mluvících zemích je nezbytnou součástí vánočního období pozdrav "merry christmas" - veselé vánoce. Tento výraz se používá pro přání štěstí a radosti během vánočních dnů a také pro vyjádření vděčnosti za společné chvíle strávené s rodinou a přáteli. V tomto článku se podíváme na historii tohoto pozdravu a jak ho můžeme použít při komunikaci s anglicky hovořícími lidmi během vánočního období.

Význam a původ výrazu "merry christmas"

"Merry Christmas" je anglický vánoční pozdrav, který se používá převážně v anglofonních zemích, ale postupně se rozšířil po celém světě. Výraz "merry" znamená vesele nebo radostně a "Christmas" je označení pro Vánoce.

Původ tohoto výrazu sahá do středověku, kdy byla ve Velké Británii populární tradice vánočního hodování, na kterých se pili speciální kořeněné nápoje a zpívaly koledy. Slovo "merry" se tehdy používalo jako synonymum pro "krásný" nebo "skvělý". S postupem času se tento výraz stal pevnou součástí vánočního rituálu.

Dnes je "merry Christmas" běžným pozdravem nejen v anglicky mluvících zemích, ale také tam, kde lidé respektují a oslavují vánoční tradice. Pokud chcete osobám hovořícím anglicky popřát veselé Vánoce, jednoduše řeknete "Merry Christmas!"

Tradice spojené s vánočním pozdravem

Vánoční období je plné tradic a zvyklostí, které jsou spojeny s touto sváteční atmosférou. Jednou z nejznámějších tradic je posílání vánočních pozdravů rodině, přátelům a kolegům. V anglicky mluvících zemích je velmi běžné používání výrazu "Merry Christmas" jako pozdravu, který vyjadřuje touhu po šťastných a radostných svátcích pro osoby, jímž je tento pozdrav určen. Tento anglický vánoční pozdrav se tak stal celosvětově známým a používán je na různých místech po celém světě. Přestože každá země má své vlastní tradice spojené s Vánocemi, mezi nimi si sdílíme také společné pozdravy, které nás spojují na této krásné sváteční cestě.

Použití "merry christmas" ve světě

"Merry Christmas" je nejznámějším vánočním pozdravem v anglicky mluvících zemích a jeho popularita se neustále rozšiřuje po celém světě. Toto tradiční přání má kořeny v křesťanské víře a označuje den narození Ježíše Krista. Nicméně, dnes už se používá jako univerzální pozdrav během vánočního období, bez ohledu na náboženskou příslušnost.

V USA a Velké Británii je "Merry Christmas" nejdůležitějším vánočním pozdravem a lidé ho používají na různých místech, od rodinných oslav až po pracovní setkání. Mimo tyto země, se "Merry Christmas" stává čím dál populárnější i v dalších zemích s angličtinou jako druhým jazykem, např. Kanadě, Austrálii nebo Novém Zélandu.

Navzdory tomu, že "Merry Christmas" pochází ze spojených států amerických, existují podobné fráze v jiných jazycích. Např. ve Španělsku se řekne "Feliz Navidad", ve Francii "Joyeux Noël", v Itálii "Buon Natale". Tyto výrazy výrazně přispívají k univerzalitě a globálnosti vánočních svátků.

Obecně platí, že "Merry Christmas" je doprovázeno mnoha dalšími vánočními tradicemi, jako jsou ozdoby na stromeček, dárky a speciální jídla. Je to jeden z nejdůležitějších symbolů této doby a používání tohoto pozdravu nám umožňuje spojit se s lidmi po celém světě.

Alternativní vánoční pozdravy v anglicky mluvících zemích

V anglicky mluvících zemích existuje celá řada alternativních vánočních pozdravů, které se používají kromě klasické "merry christmas". Například v Austrálii a na Novém Zélandu je běžné slyšet "happy holidays" nebo "season's greetings", zatímco v Británii se používá také tradiční "happy christmas". V USA se kromě "merry christmas" často říká také "happy holidays", ale existují i regionální varianty, jako např. "joyous noel" (Louisiana) nebo "feliz navidad" (Hispánská komunita). Někteří lidé se rozhodují pro obecný pozdrav jako třeba "happy winter solstice", který odkazuje na slunovrat, nebo dokonce pro neutrální přání typu "enjoy the season" bez zmínky o Vánocích jako takových. Celkově lze říci, že anglicky mluvící země nabízejí velkou škálu možností, jak podat své vánoční přání.

Jak přát "merry christmas" v češtině

Pokud chcete popřát "merry Christmas" v češtině, můžete použít několik možností. Nejčastěji se řekne "veselé Vánoce", což je přímý překlad anglického pozdravu. Další možností je použít slova "štastné a veselé Vánoce" nebo třeba "přejeme krásné svátky". Pokud chcete být ještě více kulturní, můžete použít tradiční vánoční pozdrav "přejeme vám štastné a veselé Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku". Jakýkoli ze zmíněných způsobů by měl být přijatelný pro vaše cizí známé či kolegy a ukázalo by to vaši ochotu pochopit jejich kulturu.

V závěru této krátké prezentace o anglickém vánočním pozdravu "Merry Christmas" lze říci, že jde o jeden z nejznámějších vánočních pozdravů na světě. Tento výraz se používá hlavně v anglicky mluvících zemích, ale díky populárnosti amerických filmů a seriálů se rozšířil i do celého světa. Protože Vánoce jsou časem radosti a společenských setkání, není nic jednoduššího než popřát někomu "Merry Christmas" a tím mu připomenout, že tento svátek může být pro všechny lidí na světě předmětem obdobné radosti.

Publikováno: 13. 08. 2023

Kategorie: svátky

Autor: Viktorie Nováková

Tagy: merry christmas | anglický vánoční pozdrav