smog

Smog

Zdraví v ohrožení: Znečištění ovzduší a jeho vliv na naše životy

Co je smog? Smog je forma znečištění ovzduší, která vzniká kombinací škodlivých látek a částic ve vzduchu. Tato směs zahrnuje zejména oxidy dusíku, oxidy síry, prachové částice a další nečistoty. Smog se obvykle vyskytuje ve velkých městech a průmyslových oblastech, kde je vysoká koncentrace emisí z dopravy, průmyslu...