poškození tkáně nebo orgánu

Léze

Léze: Co je to a jak se s ní vypořádat?

Co je to léze? Léze je obecný termín používaný v medicíně k popisu poškození nebo abnormální změny v tkáni organismu. Může se jednat o jakoukoli odchylku od normálního vzhledu, struktury nebo funkce tkáně. Léze může být mikroskopická, viditelná pouze pod mikroskopem, nebo makroskopická, viditelná pouhým...