Martin svátek: Tradice, víno a zábava!

Martin Svatek

V blízkosti nás se blíží jedno z nejpopulárnějších svátků v České republice - 11. listopad, tedy den svatého Martina. Tento den patří k tradičním a oblíbeným svátkům, které oslavujeme po celé zemi. Svatý Martin byl skromný muž se silnou vírou a srdcem plným lásky k druhým lidem. Dnes je pro nás symbolem štědrosti a dobroty, ale také otevřenosti a společenskosti. Přináší nám nejen chuťovou lahůdku v podobě mladého vína, ale také mnoho tradic a zvyklostí, které jsou v naší společnosti stále aktuální. V tomto článku se budeme zabývat životem tohoto světce a historií slavnostních oslav jeho jména u nás v České republice.

Historie svátku Martina

Svátek svatého Martina se slaví každoročně 11. listopadu a má dlouhou historii. Jeho původ sahá až do 4. století, kdy žil svatý Martin z Tours. Tento muž se proslavil tím, že rozdělil svůj plášť na polovinu a daroval jednu část chudému žebrákovi. Tento skutek byl pro mnoho lidí velmi inspirativní a tak se začal šířit po celé Evropě.

V Českých zemích se začal svátek Martina slavit již v době středověku, kdy byla přijata tradice konzumace nového vína a pečené husy. Lidé této doby totiž věřili, že nové víno zraje právě kolem 11. listopadu a tak si ho rádi dopřávali spolu s chutnou husou.

I dnes patří konzumace martinského vína a pečených hus k tradičním prvkům tohoto svátku. Oslavy jsou spojeny s veselím, teplým oblečením a dobrými jídly. Navíc je to i příležitost pro setkání s přáteli a rodinou před blížícím se adventem.

Historie svátku Martina je tedy dlouhá a zajímavá, a i dnes se těší velké oblibě v České republice.

Tradice spojené se svátkem Martina

Svátek svatého Martina, který připadá na 11. listopadu, je v České republice tradičním svátkem, spojeným s řadou zvyků a tradic. Jednou z nejznámějších je tzv. "martinská zábava", během které lidé ochutnávají mladé víno a jedí speciální pokrmy, jako jsou kachny či husy s bílým a červeným zelím či knedlíky. Kromě toho se také v mnoha místech pořádají průvody osvícených lampionů, symbolizujících cestu svatého Martina na koni.

Další zajímavou tradicí spojenou se svátkem Martina je tzv. "Martinické rohy", což jsou suchary ve tvaru rohů, které si lidé podle pověstí pekli jako památku na to, jak se svatý Martin ukryl mezi husy a byl odkryt právě díky jejich hlasům.

Svatý Martin je také tradičním patronem vinařů a vinohradníků, kteří mu každoročně přinášejí první mošt z nově sklizených hroznů. Symbolika tohoto aktu spočívá v tom, že stejně jako mošt musel dělat svatý Martin při svém poslání obtížné volby, kdy byl vyzván k odvrácení se od soudnosti a stát se vojákem.

Všechny tyto tradice jsou důkazem toho, jak silně je svátek Martina v české společnosti zakořeněn. Lidé si ho užívají nejen jako příležitost ke gastronomickým radostem, ale i jako den, který jim připomíná tradiční hodnoty a víru.

Původní význam svátku Martina

Svátek Martina je tradičním a oblíbeným svátkem v České republice, který se slaví každoročně 11. listopadu. Původně měl významné místo v životě našich předků, kteří stavěli na tomto datu symbolické hranice mezi jarem a zimou. Tento svátek se nazýval "Svatomartinský posvícení", které bylo spojeno s oslavou sklizně a přípravami na tuhé zimní měsíce.

V den svátku Martina lidé pekli husičky a ochutnávali mladé víno - tzv. "Svařák". Obvykle to byl také den, kdy pastýři ukončovali dobu pasení svých ovcí a cestovali zpátky domů do vesnice.

Dnes je svátek Martina stále populárním důvodem k setkání s rodinou nebo přáteli, ochutnat tradiční pokrmy jako husičku s bílým zelím nebo štrůdl s jablky a samozřejmě posedět u sklenky vína. Ať už oslavujeme tento svátek jakkoliv, stojí za to si uvědomit jeho historii a tradice, které jsou dnes nedílnou součástí českého kulturního dědictví.

Sváteční zvyky a obřady

Svátek Martina, který připadá na 11. listopadu, je v České republice velmi oblíbeným svátkem spojeným s mnoha zvyky a obřady. Jedním z nejznámějších zvyků je určitě pečení kachen, hus a krůt, což symbolizuje tradici a hojnost podzimního období. Dalším typickým prvkem Martinova svátku je tzv. "kratochvíle", kdy se lidé baví a veselí v hospodách a restauracích, pijí mladé víno a ochutnávají speciální jídla jako např. huspeninu či vepřovou panenku. Kromě toho se na mnoha místech konají průvody s postavou svatého Martina na koni nebo páteřáku, který rozdává dětem sladkosti. Tento svátek tak stojí nejen za dobrou náladou a společenskými setkáními, ale také představuje důležitou součást lidových tradic a folklóru v České republice.

Martinovy hodování a degustace vína

Martinův svátek je v České republice dlouho slaven jako den, kdy se otevírají první sudy mladého vína. Tento obyčej se nazývá Martinovo a tradičně se slaví 11. listopadu. Kromě ochutnávek čerstvého vína se také pořádají různá hodování, na kterých se podávají tradiční pokrmy, jako je husa pečená s knedlíky a zelím nebo kachní paštika s brusinkami.

V posledních letech ale stoupá popularita tzv. martinových degustací, během kterých mohou návštěvníci ochutnat vína od různých vinařů a posoudit jejich chuťové vlastnosti. Tyto degustace jsou často doplněné o ochutnávky sýrů, uzenin nebo čokolády, které dokonale doplňují chuťové zážitky z vína.

Takže pokud chcete zažít skutečné Martinovo hodování na vysoké úrovni a pozvat si na talíř špičkovou gastronomii i lahodné víno, určitě byste neměli minout možnost navštívít martinovskou degustaci u některého z vinařů nebo restaurací.

Význam svátku Martina v současnosti

Svátek svatého Martina, který se každoročně slaví 11. listopadu, má v současnosti stále velký význam pro mnoho lidí. Tento den připomíná život světce, jeho skutky a dobročinnost, ale také má širší význam jako symbol začátku nového období - podzimu a přicházející zimy. Martinské posvícení s různými zvyky a tradicemi se stalo oblíbenou událostí nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří rádi ochutnají tradiční pokrmy jako kachnu s knedlíky a zelím či sladkou pečenou kaši. Navzdory modernizaci společnosti si mnoho lidí stále udržuje tradiční hodnoty spojené se svátkem svatého Martina a těší se na oslavy tohoto důležitého dne v kalendáři.

Jak se slaví svátek Martina v různých zemích

Svátek Martina se slaví po celém světě a v každé zemi má jinou podobu. V některých zemích je to dokonce státní svátek. Například ve Francii se tento den slaví jako "Le Jour de Saint-Martin" a nejvíc lidé oslavují v regionu Île-de-France, kde se konají průvody s lampiony a ohňostroje. V Německu je to "Martinstag", kdy děti nosí na ulicích lampiony a zpívají písničky. Poté dostanou sladkosti od několika místních obchodníků. V Maďarsku, Rakousku či Slovensku je tradicí péct husu, kterou si pak rodiny užívají společně ke stolu. Ve Španělsku jsou během této doby uprostřed vinic zapalovány veliké kupy révy, kolem nich se tančí.

A jak se slavil Svátek Martina tam, odkud pocházím? Na Moravě tento den tradičně přináší první víno mladého roku, tzv "martinské" víno. Lidé chodili na slavnostní trhy a hotely a nechyběli ani přehlídka husiček či ochutnávky moravských specialit. Mladý muž byl někdy ozdoben stromem nebo jiným symbolem a procházel vesnicí, aby se setkal s mladými dívkami. Především ale lidé ocenili možnost společného setkání, popíjení a oslavování právě dokončené sklizně.

Martinské koledy a písně

Martinský svátek je v České republice velmi oblíbenou tradicí. Kromě tradičních pochodů s lucernami a konzumace nového vína se jednou z nejoblíbenějších aktivit stává zpívání martinských koled a písní. Tyto písně mají vždy nějaký vztah k Martinu, který je patronem tohoto svátku. Mezi nejznámější martinské koledy patří například "Svatomartinská" nebo "Kdo má čestného Martina". Tyto koledy mají bohatou historii, přesto jsou stále populární a zpívající si je rádi připomínají v průběhu celého roku. V současnosti mnoho umělců i skupin produkuje modernizované verze těchto tradičních písní, aby zajistili jejich udržení pro další generace.

Celé období kolem Svátku Martina patří k nejkrásnějším a nejživějším obdobím roku. Lidé po celé České republice se těší na to, aby si vychutnali první letošní čerstvé víno, ochutnali tradiční speciality jako kachnu, husu či pečenou kačici s knedlíky a zelím. Tato tradice nás navzájem sbližuje a přináší spoustu radosti a pohody.

Závěr tedy je, že Svátek Martina není jen o dobrém jídle a pití, ale také o tradici sdílenou mezi lidmi. Znamená to mnohem víc než jen jeden den v roce - přináší nám do života pocit pospolitosti a radosti ze sdílených zážitků.

Publikováno: 14. 10. 2023

Kategorie: svátky a tradice

Autor: Petra Sládková

Tagy: martin svatek | svátek martina