Dominika: Významné ženské jméno plné síly a elegance | Jména

Dominika

Původ a význam jména Dominika

Jméno Dominika pochází z latinského jména Dominicus, které je odvozeno od slova "dominus", což znamená pán nebo vládce. Význam jména Dominika je tedy spojen s autoritou a vládou. Jméno Dominika má také kořeny v křesťanském náboženství, kde symbolizuje nedělní den (latinsky "Dies Dominica"), který je spojen s Kristovým vzkříšením. Jméno Dominika je tedy plné síly a elegance, vyjadřující moc a důstojnost.

Historické výskyty jména Dominika

Historické výskyty jména Dominika sahají až do starověkého Říma. Jméno pochází z latinského slova "dominus", což znamená pán nebo vládce. V historii se objevuje jako ženská forma mužského jména Dominikus.

V průběhu středověku bylo jméno Dominika často spojováno s dominikánským řádem, který byl založen svatým Dominikem Guzmanem v roce 1216. Tento řád měl velký vliv na šíření křesťanství a boje proti herezi.

Dalším historickým výskytem jména Dominika je svatá Dominika de Guzmán, která byla manželka španělského šlechtice a matka svatého Dominika Guzmana. Byla známá pro svou oddanost víře a charitativní činnost.

Ve středověku se jméno Dominika stalo populárním mezi šlechtou, zejména ve střední Evropě. Nositelky tohoto jména byly často spojovány s elegancí, silou a intelektuálním nadáním.

Historických výskytů jména Dominika je mnoho, což dokazuje jeho trvalou popularitu a důležitost v různých obdobích a kulturách.

Popularita jména Dominika v České republice

Popularita jména Dominika v České republice je poměrně vysoká. Podle statistiky Ministerstva vnitra bylo v roce 2020 registrováno přes 11 000 žen s tímto jménem. Dominika se tak řadí mezi častá ženská jména u nás. Tato popularita je patrná i z dlouhodobých trendů, kdy se jméno Dominika pravidelně objevuje mezi nejpopulárnějšími dívčími jmény v České republice. Mnoho rodičů si vybírá toto jméno pro svou dceru kvůli jeho krásnému zvuku a silnému významu.

Charakteristické vlastnosti nositelů jména Dominika

Charakteristické vlastnosti nositelů jména Dominika jsou plné síly a elegance. Dominiky jsou obvykle inteligentní, sebevědomé a cílevědomé ženy. Jsou schopné převzít kontrolu nad situací a vynikají ve vedení a organizaci. Jsou také velmi pracovité a vytrvalé, dokáží se soustředit na své cíle a dosahovat úspěchů. Dominiky mají také silný smysl pro spravedlnost a jsou často ochotné bojovat za svá práva i práva druhých. Jsou to také milující partneři a oddané přítelkyně, kterým záleží na blahu svých blízkých.

Slavné osobnosti se jménem Dominika

Mezi slavné osobnosti se jménem Dominika patří například Dominika Cibulková, slovenská tenistka, která se stala vítězkou Turnaje mistryň WTA. Další známou nositelkou tohoto jména je Dominika Dery, česká herečka a zpěvačka, která se proslavila především rolí ve filmu "Kolya". Také stojí za zmínku Dominika Gottová, moderátorka a bývalá Miss ČR. Všechny tyto ženy jsou příkladem síly, talentu a elegance spojených s jménem Dominika.

Varianty a podobná jména jako Dominika

Jméno Dominika má několik variant a podobných jmen, která jsou oblíbená jak v České republice, tak i v jiných zemích. Mezi nejčastější varianty patří Dominica, Domenika nebo Dominka. Tyto varianty se liší především ve výslovnosti a pravopisu, ale stále zachovávají původní sílu a eleganci jména Dominika.

Dalšími podobnými jmény jsou Dominik, které je mužskou verzí tohoto jména, a Domenico, které je italskou verzí. Obě tato jména mají stejný původ jako Dominika a sdílejí s ním silné historické kořeny.

Dominika je také spojována s dalšími ženskými jmény, která mají podobné významy nebo zvuk. Mezi tyto jména patří například Veronika, Monika nebo Nikola. Tyto jména mají svůj původ v různých jazycích a kulturách, ale sdílí s Dominikou určitou podobnost ve zvuku či významu.

Dominika je univerzálním jménem, které se snadno přizpůsobuje různým jazykovým prostředím. Jeho varianty a podobná jména nabízejí nositelkám možnost vybrat si tu, která jim nejlépe vyhovuje a která vystihuje jejich osobnost a styl.

Jméno Dominika v kalendáři svatých

Jméno Dominika se ve svatém kalendáři slaví 8. srpna. Tento den je věnován památce svaté Dominiky Guzmánové, která žila v 13. století. Byla zakladatelkou řeholního řádu dominikánek a zasvětila svůj život službě chudým a nemocným. Svatá Dominika je patronkou mnoha oblastí, jako jsou učitelé, vychovatelky, filozofie, teologie a hudebníci. Její jméno připomíná sílu víry a oddanost Bohu.

Zajímavosti spojené s jménem Dominika

- Jméno Dominika je ženskou variantou jména Dominik, které pochází z latinského slova "dominus", což znamená pán nebo vládce.

- Význam jména Dominika je často spojován s vlastnostmi jako síla, moc a elegance.

- Jméno Dominika má svůj původ v křesťanském kontextu a bylo inspirováno svatým Dominikem, zakladatelem řádu dominikánů.

- Ve středověku bylo jméno Dominika velmi populární mezi šlechtou a církevními hodnostáři.

- V současné době je jméno Dominika stále oblíbené a patří mezi nejčastěji udělovaná ženská jména v České republice.

- Nositelky jména Dominika jsou často vnímány jako silné a sebevědomé ženy s výraznou osobností.

- Mezi slavnými osobnostmi se jménem Dominika nalezneme například herečku Dominiku Deryovou nebo tenistku Dominiku Cibulkovou.

- Varianty jména Dominika zahrnují například Dominka, Dominička nebo Domenica. Podobným jménem je také Domenico, které je mužskou variantou jména.

- V kalendáři svatých se jméno Dominika slaví 8. srpna, kdy je připomínána svatá Dominika de Guzmán, zakladatelka řeholního řádu dominikánek.

- Jako vhodná druhá jména k Dominice se často volí tradiční a elegantní jména jako Marie, Kateřina nebo Anna.

Tipy na vhodné druhé jméno k Dominice

Pokud hledáte vhodné druhé jméno k Dominice, můžete zvážit několik možností. Jednou z nich je kombinace s tradičními českými jmény, jako například Anna, Kateřina nebo Veronika. Tyto jména se skvěle doplňují s Dominikou a vytvářejí harmonický celek.

Další možností je volba modernějšího jména, které bude ladit s Dominikou. Například Eliška, Tereza nebo Adéla jsou oblíbená a elegantní jména, která se skvěle hodí jako druhé jméno k Dominice.

Pokud preferujete netradičnější kombinaci, můžete zvolit jméno ze zahraničí. Například Sophia, Isabella nebo Olivia jsou krásná a módní jména, která se skvěle sladí s Dominikou.

Pamatujte však na to, že volba druhého jména je velmi osobní a závisí na vkusu rodičů. Je důležité vybrat takové jméno, které bude líbit jak vám, tak i vašemu dítěti.

Jména, která se hodí jako sourozenci k Dominice

Pokud hledáte vhodná jména pro sourozence k Dominice, můžete zvážit následující možnosti. Pro dívku by se skvěle hodila kombinace s tradičními jmény, jako je Anna, Kateřina nebo Veronika. Tyto jména mají podobnou eleganci a sílu jako Dominika. Další možností je spojit Dominiku s modernějšími jmény, například Adéla, Eliška nebo Tereza.

Pokud preferujete jméno pro chlapce, můžete zvolit jména s podobným významem nebo zvukem. Například Sebastian, které znamená "uctivý" a má sofistikovaný charakter. Další možností je spojení s tradičními českými jmény jako Jakub, Matěj nebo Vojtěch.

Pamatujte však na to, že výběr druhého jména by měl být především o osobním vkusu a preferencích rodičů. Je důležité vybrat takové jméno, které bude ladit s Dominikou a zároveň bude vyjadřovat jedinečnost vašeho dítěte.

Publikováno: 31. 01. 2024

Kategorie: jména

Autor: Petra Sládková

Tagy: dominika | ženské jméno